Intresseanmälan Ulva Vårmarknad 2024

Ulva hantverksförening anordnar hantverksmarknad helgen den 9:e-11:e maj 2024.
Vi eftersträvar som vanligt att utbudet skall vara varierat, företrädesvis
egenproducerat /designat hantverk och konsthantverk.
 
All mathantverk som skall säljas skall vara paketerade så att kunderna kan ta med sig
det hem och varje försäljare ansvarar för produkternas innehållsförteckning samt att
de är producerade enligt miljöverkets regler.
 
Vi tar inte emot utställare med matservering som t.ex. fika, fikabröd och
varma/kalla maträtter.
 
Sista dag för intresseanmälan är den 20:e mars. Vid senare anmälan tillkommer en
administrativ avgift på 300 kr + 25% moms.
 
Alla som anmäler sig till marknaden får en automatisk e-mail med uppgifterna från
anmälningsformuläret som bekräftelse på att vi har tagit emot anmälan och att man
har fått en preliminär plats på marknaden. I fall vi behöver mer information eller
anmälan inte är godkänt hör vi av oss på e-mail inom 1 vecka.
 
Efter sista anmälningsdag (20:e mars) skickar vi ut faktura enligt de uppgifterna som finns i
anmälningsformuläret på e-mail och när fakturan är betald då är platsbokningen
slutförd.
 
Man kan avboka den preliminära platsen genom att skicka e-mail
till marknad@ulvakvarn.com utan kostnad, men efter man har betalat fakturan
återbetalas ej avgiften när man avbokar platsen (kontakta marknad@ulvakvarn.com för vidare information).
 

Öppettider

10:00 – 17:00

Varutransporter

Varutransporter ska vara klara senast kl 9:30 samt efter marknadens stängningstid kl 17.00.
 
Vi godkänner inte att man plockar ihop innan marknaden stänger.
 
Parkeringsplatser för marknadsutställare är avgiftsfria och ligger i nära anslutning till
marknadsområdet.

 

Produkter

Eget producerat / designat hantverk som uppges i anmälan och/eller blivit skriftligen
godkända av oss.

 

Platsavgift

Platsavgift: 240 kr/m + 25% moms för marknaden, minst 2 meter.

 

El

För el vid ståndet tillkommer en kostnad på 400 kr + 25% moms.
Vi godkänner inte användning av el till halogenlampor eller värmelampor och
värmeaggregat eftersom det överbelastar vårt elnät.
 

Bil

Man kan köra in på området och lasta av och på sina varor och sedan parkera bilen
gratis på personalparkeringen.
 
Det finns ett begränsat antal platser där man kan ha bil vid ståndet för en avgift på 400 kr + 25% moms.
 
Bilens längd skall ej överskrida antal meter som bokas.
Husbilar och husvagnar tillåtes ej på marknadsområdet utan får parkeras på
personalparkeringen (utan kostnad).
 

Försäljare/företagare

Varje försäljare skall ha med sig eget bord, tält eller liknande, skylt med namnet väl
synligt, samt vi rekommenderar att erbjuda tillgång till handsprit till kunderna.
Reklam för andra företag än de som är godkända av oss är ej tillåtet.

 

Övrigt

Marknaden arrangeras utomhus i Ulva Kvarns område och vi räknar med att alla
utställare anpassar sig för väderförhållandena.
 
Karta och platslista kommer på e-mail runt 6:e maj och kommer att finnas på anslagstavlan senast den 8:e maj. 
 
Under marknaden har alla utställare tillgång till personalrummet där vi bjuder på kaffe
och te. I personalrummet har man även möjlighet att värma sin mat och har tillgång
till personaltoalett.
 
När Ulva hantverksförening skickar fakturan och avgiften betalas är anmälan
bindande och avgiften återbetalas ej.
 
Varmt välkomna!
Med vänliga hälsningar,
Ulva hantverk och hyresförening
 

Anmälan till Ulva Vårmarknad 2024