Historia

Ulva kvarn

Ulva kvarn är en kulturbygd som har vuxit upp kring Fyrisåns forsar, strax norr om Uppsala. Namnet ULVA kommer från Ulva Vad, ett vadställe för vargar. Här kunde vargarna vada över Fyrisån.

Ulva är ett mycket gammalt kvarnställe. Redan vid 1300-talets början finns Ulva omnämnt. Kvarnhuset byggdes år 1757-59. Vid föregående sekelskifte fanns här även herrgård, sågverk, vävstuga och ett litet jordbruk.

Idag är en Ulva kvarn ett mycket omtyckt utflyktsmål både för den vackra miljön och för hantverksbyn med konsthantverkare, butiker, restaurang och café. Man kan fiska, ha picknick och grilla vid Fyrisåns strand. Av Upsala Nya Tidnings läsare har Ulva kvarn röstats fram som Uppsalas smultronställe nummer 1.