Ulva med Vänner

Inbjudan till ”Ulva med vänner”

Till alla hantverksvänner!

I dagsläget så ser det ut som restriktionerna fortsätter ett tag till så vi vet inte riktigt om vi kommer att få möjlighet att köra igång våra marknader i år. Föreningen återkommer med information om marknaderna när läget ändras.
Vi hoppas på det bästa men tills vi vet hur det blir har Ulva hantverksföreningen bestämt att fortsätta med ”Ulva med vänner” som förra året.

Vi erbjuder ett begränsat antal platser på området som är anknutna till de fasta verksamheterna i Ulva Kvarn (se kartan) varje helg f o m första helgen i mars (6-7e mars). Anmälan gäller bestämd plats (3-6 m eller så mycket som platsen tillåter).

Observera att antal besökare inte är så stor som på marknaderna. Vi lägger ut annonser på olika media och marknadsför Ulva, men det är viktigt att ni som utställare informerar er kundkrets om när ni är på Ulva så att köpsugna kunder inte missar er.

Alla utställare ansvarar för att kunderna skall hålla avstånd 1,5-2m och ha möjlighet till att rena händerna.

Ni kan anmäla ert intresse på marknad@ulvakvarn.com och ange, namn telefonnummer, postadress, vilket hantverk ni vill sälja och vilket datum och platsnummer som bokningen gäller.

Karta


Öppettider: 11-16
Varutransporter sker fram till kl 10:30 och man kan komma på fredagen innan och sätta upp tältet.

Produkter
Hantverksprodukter som uppges i anmälan och/eller blivit skriftligen godkända av oss.

Platsavgift
Platsavgiften är 500kr/helg utomhus och 800kr/helg inomhus. Parkeringsplatser är avgiftsfria.

El
Vi kan ordna en fas och beroende på behovet kan det tillkomma en kostnad på ca 200 kr +moms (det förhandlas på plats).

Försäljare/företagare
Varje försäljare bör i marknadsståndet ha en skylt med namnet väl synligt.


När Ulva hantverksförening skickar bekräftelse på deltagande och avgiften betalas är anmälan bindande och avgiften återbetalas ej vid avbokning.


Med vänliga hälsningar
Ulva hantverk och hyresförening

Ansvarig Aliona Meret, Alvens Ateljé, mobil: 0709 423209, e-mail: marknad@ulvakvarn.com