Ulva julmarknad - 2020 Intresseanmälan

Ulva hantverksförening anordnar julmarknad lördag den 21 och söndag 22 november 2020.

Vi eftersträvar att utbudet skall vara varierat, företrädesvis hantverk, konsthantverk och matprodukter som framställs hantverksmässigt.

Välkommen med intresseanmälan till julmarknaden. Fyll i formuläret nedan och uppge vilka produkter som erbjuds till försäljning.

Föreningen gör ett urval utifrån intresseanmälningarna och beskrivningen av vilka produkter som ska sälja.

Sista dag att skicka in intresseanmälan är den 31 oktober. Vid senare anmälan tillkommer en administrativ avgift på 300 kr.


Marknadens öppettider
Lördag: 11:00 - 16:00
Söndag: 11:00 - 16:00

Varutransporter är tillåtna fram till kl 10:30 samt efter marknadens stängningstid. Samtliga försäljare förbinder sig att följa dessa tider. Parkeringsplatser för marknadsutställare är avgiftsfria och ligger i nära anslutning till marknadsområdet (parkeringen vid Ulva gubben).

Produkter
Endast de hantverksprodukter som uppges i anmälan och/eller blivit skriftligen godkända av oss får säljas på marknaden.

Platsavgift
250 kr per meter, minst 3 meter (750 kr).
Platsavgiften är momsfri och den gäller för båda dagarna. Deltagande är obligatoriskt båda dagarna.
Om betalning ej sker enligt överenskommelse tilldelas ingen plats. Värva en ny utställare och båda får 25 % rabatt på platsavgiften när den nya utställaren godkänns av föreningen.

El
Endast belyssningsel ingår. Om el anslutning önskas till annat ange det i anmälan. Extra el kostar 400kr exkl moms.


Bil
Det finns ett fåtal platser för bil i anslutning till marknadsståndet, extra kostnad 300kr (momsfri).

Försäljare/företagare
Varje försäljare skall i marknadsståndet ha en skylt med namnet väl synligt.

Marknaden arrangeras utomhus i Ulva Kvarns område, föreningen lånar/hyr inte ut bord, tak eller liknande. Det är säljarens ansvar att ta med sig det som behövs för att delta på marknaden.


När Ulva hantverks- och hyresförening skickar faktura som bekräftelse på deltagande skall avgiften betalas och anmälan är bindande.


All insamling av personuppgifter sker i syfte att kunna administrera och kommunicera enbart det som är relaterad till våra marknader. Vill man ta bort sina uppgifter kontakta marknadsansvarige på marknad@ulvakvarn.com

Namn / Företag
Org / Pers. nr
Ansvarig person
Faktureringsadress
Post nr
Ort
E-postadress
Tfn / mobil
Vilka hantverksprodukter tänker du sälja?
Önskat antal meter? (minst 3m)
Plats med bil (+300 kr) momsfri
Plats med elanslutning (+400 kr) exkl moms
Ny utställare?
Värvad av?
Bild på hantverk
eller webbsida
Meddelande