Ulva vårmarknad - 2020 Intresseanmälan

tematerbruk2.pngUlva hantverksförening anordnar Vårmarknad lördag den 9 och söndag 10 maj 2019.

Vi eftersträvar att utbudet skall vara varierat, företrädesvis hantverk (gärna återbruk och redesign), konsthantverk och matprodukter som framställs hantverksmässigt och egenproducerade trädgårdsprodukter.

Välkommen med intresseanmälan till vårmarknaden. Fyll i formuläret nedan och uppge vilka produkter som erbjuds till försäljning.

Föreningen gör ett urval utifrån intresseanmälningarna och beskrivningen av vilka produkter som ska sälja.

Sista dag att skicka in intresseanmälan är den 31 mars. Vid senare anmälan tillkommer en administrativ avgift på 300 kr.


Marknadens öppettider
Lördag: 10:00 - 16:00
Söndag: 10:00 - 16:00

Varutransporter är tillåtna fram till kl 9:30 samt efter marknadens stängningstid. Varor plockas inte bort förräns marknaden stänger kl 16:00. Samtliga försäljare förbinder sig att följa dessa tider. Parkeringsplatser för marknadsutställare är avgiftsfria och ligger i nära anslutning till marknadsområdet (parkeringen vid Ulva gubben).

Produkter
Endast de hantverksprodukter som uppges i anmälan och/eller blivit skriftligen godkända av oss får säljas på marknaden.

Platsavgift
200 kr per meter, minst 3 meter (600 kr).
Platsavgiften är momsfri och den gäller för båda dagarna. Deltagande är obligatoriskt båda dagarna.
Om betalning ej sker enligt överenskommelse tilldelas ingen plats. Eftersom det är premiär för vårmarknaden detta år så ger vi alla deltagare 25 % rabatt på platsavgiften.

El
Om el anslutning önskas i anslutning till platsen kostar det 400kr exkl moms.


Bil
Det finns ett fåtal platser för bil i anslutning till marknadsståndet, extra kostnad 300kr (momsfri).

Försäljare/företagare
Varje försäljare skall i marknadsståndet ha en skylt med namnet väl synligt.

Marknaden arrangeras utomhus i Ulva Kvarns område, föreningen lånar/hyr inte ut bord, tak eller liknande. Det är säljarens ansvar att ta med sig det som behövs för att delta på marknaden.


När Ulva hantverks- och hyresförening skickar faktura som bekräftelse på deltagande skall avgiften betalas och anmälan är bindande.


All insamling av personuppgifter sker i syfte att kunna administrera och kommunicera enbart det som är relaterad till våra marknader. Vill man ta bort sina uppgifter kontakta marknadsansvarige på marknad@ulvakvarn.com

Namn / Företag
Org / Pers. nr
Ansvarig person
Faktureringsadress
Post nr
Ort
E-postadress
Tfn / mobil
Vilka hantverksprodukter tänker du sälja?
Önskat antal meter? (minst 3m)
Plats med bil (+300 kr) momsfri
Plats med elanslutning (+400 kr) exkl moms
Bild på hantverk
eller webbsida
Meddelande