Samarbetspartners

2019 startades ett samarbete mellan Ulva kvarns hantverks och hyresförening och Uppsala kommun med målet att utveckla Ulva kvarn och göra det mer attraktivt året runt. Samarbetet kallas Programrådet. 
 
I Programrådet sitter representanter från Ulva hantverksförening, Destination Uppsala, Kulturnämnden samt Sport och fritidsfastigheter. Samarbetet ska gynna Ulva kvarn som område och skapa fler aktiviteter för besökarna, få fler hantverkare att etablera sig och förbättra platsen Ulva kvarn.